W jaki sposób zmniejszyć wysokość rat?

Czy można zmniejszyć wysokość rat?

Rosnące stopy procentowe powodują, że coraz większa liczba kredytobiorców ma problem ze spłatą zobowiązania. Jeżeli sytuacja finansowa klienta banku uległa znacznemu pogorszeniu, może on wnioskować o zmniejszenie wysokości rat. Które metody obniżenia rat kredytu mogą okazać się skuteczne?

Od czego zależy wysokość rat?

O odpowiednią, dostosowaną do indywidualnych możliwości finansowych wysokość raty kredytu powinno się zadbać już na etapie wyboru oferty i przed podpisaniem umowy z bankiem. Potrzebna jest do tego wiedza oraz znajomość czynników, jakie mają wpływ na to, ile zapłaci kredytobiorca.

Wysokość rat kredytu zależy przede wszystkim od RRSO (Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania), która określa całkowity koszt kredytu. Składają się na nią przede wszystkim:

  • oprocentowanie kredytu, które jest zależne od wskaźnika WIBOR;
  • prowizja, czyli jednorazowa opłata pobierana przez bank;
  • ubezpieczenie kredytu.

Niestety, nawet korzystne na początku warunki umowy mogą ulec zmianie, np. w wyniku podniesienia stóp procentowych. Przy zmiennej racie kredytu również ona ulegnie w takiej sytuacji podwyższeniu. Jak sobie z tym poradzić?

W jakich sytuacjach bank dopuszcza możliwość zmniejszenia wysokości rat?

Zmniejszenie rat kredytu jest możliwe wtedy, gdy pojawiają się problemy ze spłatą zobowiązania związane z pogorszeniem się sytuacji finansowej kredytobiorcy. W takiej sytuacji warto zgłosić się do banku, poinformować o problemie oraz go udokumentować, np. przedstawiając zaświadczenie o zarobkach (potwierdzające obniżenie wynagrodzenia).

Szanse na obniżenie raty kredytu wzrastają, jeżeli klient do tej pory terminowo spłacał swoje zobowiązanie, a jego problemy finansowe mają charakter przejściowy.

3 sposoby na zmniejszenie raty kredytu

Jak zmniejszyć ratę kredytu? Na 3 sposoby, do których zaliczamy: restrukturyzację, wydłużenie okresu spłaty oraz przesunięcie daty spłaty.

1. Restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja oznacza zmianę warunków spłaty zobowiązania. Pozwala na dopasowanie ich do aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie rat poprzez wydłużenie terminu spłaty, przewalutowanie kredytu, ustanowienie zabezpieczenie (np. w postaci hipoteki) albo obniżenie oprocentowania (możliwe w niewielkiej liczbie przypadków).

Jest to rozwiązanie polecane szczególnie tym kredytobiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, np. w wyniku utraty pracy, choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Aby z niego skorzystać, należy złożyć do banku stosowny wniosek, w którym uzasadniona zostanie chęć restrukturyzacji kredytu.

2. Wydłużenie okresu spłaty

Wydłużenie okresu spłaty powoduje, że kredyt zostanie rozłożony na więcej rat, dzięki czemu zmniejszeniu ulegną comiesięczne koszty kredytobiorcy. Rozwiązanie to ma jednak swoje wady. Przede wszystkim wiąże się ze zwiększeniem odsetek kredytu, co może spowodować, że w rzeczywiści klient będzie zmuszony zwrócić bankowi jeszcze większą kwotę niż zakładała pierwotna umowa.

Warto pamiętać, że w przypadku poprawienia się sytuacji finansowej możliwy jest powrót do wcześniejszych warunków, a nawet nadpłacenie kredytu, w efekcie czego dojdzie do obniżenia rat kredytu.

3. Przesunięcie daty spłaty

Każdy kredytobiorca ma możliwość przesunięcia daty spłaty raty kredytu, np. na inny dzień, a nawet odroczenia płatności. Może być to świetne rozwiązanie w przypadku zmiany pracy i terminu przelewu wynagrodzenia albo chwilowych problemów finansowych. Warto jednak wiedzieć, że rozwiązanie to wiąże się często z jednorazowym kosztem (rzędu kilkuset złotych).

Pamiętaj! Inną sytuacją, która umożliwia zmniejszenie raty kredytu, jest obniżenie jego kosztów poprzez przeniesienie umowy do innego banku. Każdy kredytobiorca ma do tego prawo, zwłaszcza jeżeli zauważy, że konkurencja oferuje mu korzystniejsze warunki. Jest to również ciekawe rozwiązanie w dobie rosnących stóp procentowych i pozwala np. uchronić się przed wzrostem raty (przeniesienie umowy do innego banku pozwala np. zmienić formę rat ze zmiennych na stałe).

Udostępnij:

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.