Jakie czynniki wpływają na wysokość raty?

Całkowity koszt kredytu – co to znaczy

Wysokość raty kredytu – także gotówkowego, zawieranego na zakup sprzętu – zależy od kilku czynników. Wbrew pozorom sprawa jest dość łatwa do zrozumienia. Na wysokość raty wpływają bowiem przede wszystkim oprocentowanie, prowizja, marża banku i ubezpieczenie. Łącznie składają się one na RRSO – całkowity koszt kredytu.

Zasada obliczania RRSO jest prosta. Zasadniczo bierzemy pod uwagę wszystkie koszty: nie tylko oprocentowanie, ale i obowiązkowe ubezpieczenie do kredytu czy też prowizję banku (nieuczciwe instytucje starają się czasem obejść tę zasadę podając koszty nieujęte w RRSO).

Warto pamiętać, że RRSO podawane jest w stosunku rocznym. Przypuśćmy, że bierzesz kredyt na 1 rok. Załóżmy, że pożyczasz 1000 złotych, a oprócz zwrotu tego kapitału ponosisz koszty (prowizja, oprocentowanie etc.) w wysokości 100 złotych. RRSO wynosi wówczas 10%.

W praktyce większość umów jest bardziej skomplikowana. Warto jednak pamiętać, że RRSO pokazuje koszty, jakie poniósłbyś, gdyby umowa trwała rok. Gdy jednak zawrzesz ją jedynie na kilka miesięcy, Twoje koszty pozostaną niższe niż RRSO. Gdy zaś potrwa ona dłużej niż rok, Twoje koszty przez cały okres kredytowania przewyższą ten wskaźnik.

RRSO a stawka bazowa WIBOR 3M lub 6M

RRSO podawane w umowie dotyczy warunków na moment jej podpisania. W przypadku kredytów zawieranych na dłużej niż typowa chwilówka, na przykład kilkuletniego kredytu konsumpcyjnego na sprzęt AGD, oprocentowanie w trakcie trwania umowy ulega zmianom.

Każdy kredytobiorca powinien wiedzieć, że na oprocentowanie (będące jednym ze wskaźników RRSO) wpływ wywiera wskaźnik WIBOR. Pokazuje on wysokość oprocentowania pożyczek pomiędzy największymi bankami w Polsce. Ta zależy głównie od poziomu stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski.

Podwyżki stóp procentowych służą zwalczaniu inflacji, lecz dla kredytobiorcy są niekorzystne. Zazwyczaj bowiem im stopy ustalone przez NBP są wyższe, tym większa stawka WIBOR i tym większą ratę płacisz.

Warto kojarzyć przede wszystkim dwa rodzaje WIBOR, najczęściej obecne w umowach kredytowych w Polsce. WIBOR 3M oznacza pożyczki na 3 miesiące, a WIBOR 6M – na 6 miesięcy. Jeśli zamierzasz wziąć kredyt, powinieneś znać rodzaj WIBOR, na podstawie którego będzie wyliczane Twoje oprocentowanie w przyszłości. Od tego bowiem zależy częstotliwość jego aktualizacji.

Prowizja – czym jest

Prowizja, podobnie jak oprocentowanie to jedna z części RRSO. To opłata pobierana przez bank – zazwyczaj jednorazowo. Jej wysokość podaje się w procentach. W przypadku kredytów hipotecznych jej wielkość stanowi istotny koszt całości zobowiązania. W kredytach gotówkowych obciążenie z tytułu prowizji jest zazwyczaj niższe.

Ubezpieczenie kredytu

Kolejnym elementem wpływającym na całkowity koszt kredytu, a więc jego RRSO jest ubezpieczenie.

Ubezpieczenie kredytu służy — jak sama nazwa wskazuje — zabezpieczeniu na wypadek nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających dalszą spłatę zobowiązania. Niekiedy banki przychylniej spoglądają na klientów decydujących się na skorzystanie z tej opcji.

Szczególnie popularne jest ubezpieczenie na życie. W tym przypadku w razie śmierci kredytobiorcy, zobowiązanie zostaje całkowicie spłacone. Na całkowite spłacenie zobowiązania po dopełnieniu formalności może liczyć również ubezpieczony od trwałego inwalidztwa.

Z kolei rozwiązaniem pozwalającym na spłatę jedynie części rat (lub przynajmniej składek ubezpieczeniowych) jest zabezpieczenie od utraty pracy. Należy jednak dokładnie sprawdzić, w jakich warunkach można liczyć na jego wypłatę.

W przypadku kredytu na sprzęt zdarza się też, że w trakcie trwania umowy bank zachowuje formalne prawo własności nad rzeczą, na którą udzielił kredytu. W międzyczasie klient może z niej jednak dowolnie korzystać. To tak zwane przewłaszczenie.

 

 

*Tekst nie stanowi porady finansowej.

Udostępnij:

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.